Barwy LKS Orlęta Rudawa są zielono czerwone.

                          Obecne godło klubu od 2019 roku nawiązuje stylistyką do przyjętego przed kilkudziesięciu laty - zachowując wszystkie elementy i barwy godła
                          historycznego Orląt Rudawa. Nieprzypadkowo zostało zaprezentowane tuż przed rokiem jubileuszowym, w którym upamiętniamy 75 lecie formalnego
                          istnienia LKS Orlęta Rudawa. Symbol piłki znajdujący się w obrębie tarczy godła zaprojektowano w stylu retro. Symbol ten wykazuje podobieństwo
                          do elementu obrazującego piłkę a stanowiącego część zachowanej do dziś oryginalnej bramy stadionowej.
                          Autorem obowiązującego godła jest Jarosław Wojtasik.